Отзиви от спортен клуб „Черен дракон“, София, по повод проведени спортни лагери в еко-комплекс „Свети Димитър“, с. Веселие: