Информация относно мерките срещу коронавирус Covid-19 в Еко-комплекс „Свети Димитър“